Create Content

Deze website is tot stand gekomen met behulp van een subsidie van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie in het kader van de Kigo-regeling (Kennis Innovatie Groen Onderwijs). Het informatiegedeelte van de website en het lesmateriaal zijn ontwikkeld door HAS Hogeschool Den Bosch in samenwerking met Fontys PABO 's Hertogenbosch, ZLTO, Landelijke Dierenbescherming en Wageningen Universiteit. Wij danken GroenKennisnet voor de ondersteuning bij het bouwen van de website.
Lessen en informatie van de website mogen kosteloos gebruikt worden in het basisonderwijs.
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de website of de lessen, kunt u contact opnemen met HAS Hogeschool Den Bosch, via EL@HAS.NLLicentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2017), Dierenwelzijnslessen. Geraadpleegd op [datum] van [https://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl/].

Logo Groen Kennisnet: