Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In Nederland worden koeien gehouden voor de melk en voor het vlees. Als je wilt weten hoe de melk in onze bekers komt en hoe het vlees op ons bord terecht komt, zul je eerst moeten weten waar de koe vandaan komt. Als we dat leren, hebben we het over de biologie van de koe. Je gaat leren waar een koe vandaan komt, hoe ze gehouden moet worden en wat koeien wel en niet leuk vinden.Koeien
Foto: Rob Doolaard  

  • No labels