Create Content

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Deze website is tot stand gekomen met behulp van een subsidie van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie in het kader van de Kigo-regeling (Kennis Innovatie Groen Onderwijs). Het informatiegedeelte van de website en het lesmateriaal zijn ontwikkeld door HAS Hogeschool Den Bosch in samenwerking met Fontys PABO 's Hertogenbosch, ZLTO, Landelijke Dierenbescherming en Wageningen Universiteit. Wij danken GroenKennisnet voor de ondersteuning bij het bouwen van de website.

Image Added


Lessen en informatie van de website mogen kosteloos gebruikt worden in het basisonderwijs.
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de website of de lessen, kunt u contact opnemen met HAS Hogeschool Den Bosch, via EL@HAS.NL

Image Added